CATALÀ:

Qui és el responsable de les dades?

Identitat: ESPINAGOSA, SLU (d’ara endavant, “ESPINAGOSA”)

Domicili social: Carretera general 2, 90, Soldeu, Canillo, Andorra

Número de telèfon: +376 310 021

Quines categories de dades es tracten?

 • Nom i cognoms
 • Adreça de correu electrònic, personal i/o professional
 • Número/s de telèfon, personal i/o professional
 • Direcció, personal i/o professional
 • Dades bancàries, en el seu cas
 • Qualsevol altra informació que faciliti a través dels camps de text lliure inclosos en els formularis habilitats
 

Amb quina finalitat es tracten les dades?

 1. Les dades personals dels nostres clients seran tractats per a el desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats, la qual cosa inclou:
  • Elaborar adequadament la proposta de serveis sol·licitada.
  • Gestionar la contractació dels serveis sol·licitats i la facturació corresponent.
  • Mantenir el contacte per a recaptar informació o proporcionar informació sobre els serveis contractats i/o modificacions en aquest.
  • Donar compliment a les obligacions contractuals i comercials assumides i a quantes obligacions legals hagin de ser ateses per ESPINAGOSA.
  • Conèixer el grau de satisfacció amb els serveis rebuts.
  • Enviar comunicacions electròniques en relació amb activitats, novetats, esdeveniments i notícies.
 2. En relació amb les sol·licituds de contacte, les dades seran objecte de tractament amb la finalitat de proporcionar una adequada gestió i atenció de la sol·licitud d’acord amb la naturalesa d’aquesta.
 3. Així mateix, es tractaran les dades amb finalitats de màrqueting en cas que es proporcioni expressament el consentiment necessari per a això. Aquesta finalitat inclou l’enviament de comunicacions electròniques periòdiques en relació amb informació, activitats, novetats, esdeveniments i notícies relatives al sector jurídic en general i que puguin ser d’interès per als Usuaris i sempre que no manifestin el seu desig de deixar de rebre-les.
 4. Quan s’accedeix al portal web, es duu a terme un tractament de dades de l’usuari amb la finalitat d’elaborar informes estadístics i perfils anònims respecte als hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels Usuaris durant la seva navegació.
 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La legitimació respecte del tractament relatiu al desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats té el seu origen en la relació contractual entre les parts. La resta de tractaments la base legal del tractament és el consentiment prestat i l’interès legítim en el manteniment de la relació existent.

Quant temps guarda ESPINAGOSA les dades?

Les dades personal objecte de tractament per ESPINAGOSA seran tractats mentre sigui necessari per a la finalitat per a la qual van ser recollits o continuï vigent la relació entre les parts i sempre que el titular d’aquells no manifesti la seva oposició o arrebossat el consentiment prestat. Una vegada finalitzat aquest termini, i només en el cas que resulti necessari d’acord amb la normativa vigent, es conservaran les dades degudament bloquejades durant els terminis legalment establerts.

Si desitja obtenir més informació referent a això pot sol·licitar-la en info@pokerevolution.com

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades personals?

Els Usuaris poden exercir els drets:

 • D’accés a les dades personals que estiguin sent objecte de tractament i als detalls d’aquestes operacions de tractament.
 • De rectificació de les dades que siguin inexactes.
 • De supressió, en els casos previstos per la normativa.
 • A la limitació de les seves dades en els supòsits que determina la llei.
 • A la portabilitat de les seves dades quan el tractament sigui automatitzat i trobi la seva base legal en una relació contractual o en el consentiment.
 • D’oposició al tractament en aquells supòsits permesos per la llei.
 • De revocació, en qualsevol moment, del consentiment prestat.
 

Podran exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions prevists en la legislació vigent, en el domicili social de ESPINAGOSA o enviant un correu electrònic info@pokerevolution.com .

CASTELLANO:

Quién es el responsable de lis datos?

Identitad: ESPINAGOSA, SLU (“ESPINAGOSA”)

Domicilio social: Carretera general 2, 90, Soldeu, Canillo, Andorra

Número de teléfono: +376 310 021

Finalidad: Gestionar las consultas de los usuarios. Incluirlo al listado de subscriptores de la newsletter mensual.

Base jurídica: El consentimiento del Usuario de la web

Destinatarios: Los datos recopilados no se cederán a ningún tercero.

Conservación: Periodo legal máximo posible establecido por ley

Derechos de los interesados: Acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona. Cancelar subscripción

POLÍTICA DE PRIVACIDAD


FORMULARIO DE CONTACTO

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2003, de 18 de diciembre, Calificada de Protección de Datos personales (LQPD) y el Reglamento de la Agencia Andorrana de Protección de Datos que la desarrolla, así como del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), lo informamos que sus datos de carácter personal recogidas a través del “Formulario de Contacto”, han sido incorporadas a los ficheros debidamente inscritos ante la Agencia de Protección de Datos de Andorra (APDA), y serán tratadas por el Responsable del Tratamiento: ESPINAGOSA SLU.

Sus datos serán tratados con el fin de gestionar la solicitud y/o consultas del usuario. Si es necesario contactarle lo haremos por email.

El tratamiento de estos datos está basado en el consentimiento del usuario. Sus datos no se cederán a terceros excepto en los casos que exista una obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán durante el periodo máximo de 12 meses.

Así mismo, le recordamos que tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar y cancelar, los datos referentes a su persona, así como a oponerse al tratamiento de estos en la forma y con las limitaciones previstas en la ley, a solicitar la limitación del tratamiento o portabilidad de los datos, dirigiéndose por escrito a ESPINAGOSA SLU. con domicilio a Carretera general 2, 90, Soldeu, Canillo, Andorra, o por email a info@pokerevolution.com

Se lo informa especialmente que ESPINAGOSA no toma decisiones automatizadas sobre este tipo de datos. Se recuerda el derecho del usuario a presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos Andorrana (ADPA) en caso de que considere que se ha vulnerado alguno de sus derechos bajo las vigentes disposiciones legales.


FORMULARIO DE SUBSCRIPCIÓN A LA NEWSLETTER

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2003, de 18 de diciembre, Calificada de Protección de Datos personales (LQPD) y el Reglamento de la Agencia Andorrana de Protección de Datos que la desarrolla, así como del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), lo informamos que sus datos de carácter personal recogidas a través del “Formulario de suscripción a la Newsletter”, han sido incorporadas a los ficheros debidamente inscritos ante la Agencia de Protección de Datos de Andorra (APDA), y serán tratadas por el Responsable del Tratamiento: ESPINAGOSA SLU.

Sus datos serán tratados con el fin de incluirle en el listado de receptores de nuestra Newsletter informativa que se remite de manera electrónica mensualmente.

El tratamiento de estos datos está basado en el consentimiento del interesado al facilitar sus datos. Sus datos no se cederán a terceros excepto en los casos que exista una obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán indefinidamente hasta que Usted se dé de baja como receptor de la Newsletter.

Así mismo, le recordamos que tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar y cancelar, los datos referentes a su persona, así como oponerse al tratamiento de estos, solicitar la limitación del tratamiento o portabilidad de los datos, dirigiéndose por escrito a ESPINAGOSA SLU. con domicilio a Carretera general 2, 90, Soldeu, Canillo, Andorra, o por email a info@pokerevolution.com

Se lo informa especialmente que ESPINAGOSA no toma decisiones automatizadas sobre sus usuarios. Se recuerda a los usuarios su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos Andorrana (APDA) en caso de que considere que se ha vulnerado alguno de sus derechos bajo las vigentes disposiciones legales.